Όροι & προϋποθέσεις

 1. Γενικά
  Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των διαθέσιμων υπηρεσιών διαμέσου αυτής της ιστοσελίδας (Υπηρεσίες) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και παρατηρήσεις (Όροι Υπηρεσιών). Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε σε όλους τους όρους των υπηρεσιών, καθώς μπορεί να ανανεώνονται από εμάς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στους όρους των υπηρεσιών.
  Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς ειδοποίηση. Δε θα είμαστε υπεύθυνοι εάν η ιστοσελίδα είναι μη διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κατά καιρούς, μπορεί να περιορίσουμε την πρόσβαση σε μερικούς τομείς ή και σε όλους αυτής της ιστοσελίδας.
 2. Απαγορεύσεις
  Δεν πρέπει να προβαίνετε σε κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Δεν θα διαπράξετε ή ενθαρρύνετε ποινική παράβαση, μεταδώσετε ή διανέμετε ιό, Trojan, worm, logic bomb ή δεν θα δημοσιεύσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο, τεχνολογικά βλαβερό, ή προς αθέτηση εμπιστοσύνης, προσβλητικό και ανήθικο, δεν θα εισέλθετε χωρίς εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε τομέα των υπηρεσιών μας, δεν θα διαφθείρετε δεδομένα, δεν θα ενοχλήσετε άλλους χρήστες, δεν θα καταπατήσετε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεν θα στείλετε αυτόκλητες διαφημίσεις ή προωθητικό υλικό κοινώς γνωστό ως ανεπιθύμητο (spam). Δεν θα επιχειρήσετε να επηρεάσετε την απόδοση ή λειτουργικότητα της εγκατάστασης των υπολογιστών της ιστοσελίδας. Τυχόν παραβίαση αυτού του όρου θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου κακής χρήσης υπολογιστών 1990.Η εταιρεία Theshoerepairshop
  Συλλελιάδης Παντελής θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές και θα κοινοποιήσει την ταυτότητα σας σε αυτές.
  Δεν θα είμαστε υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη τυχόν προκληθεί από επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά βλαβερό υλικό που μπορεί να επηρεάσει τον υπολογιστή σας, τα προγράμματα του υπολογιστή, τα δεδομένα, ή άλλο ιδιόκτητο υλικό εξαιτίας της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή της αποθήκευσης στον υπολογιστή σας αναρτημένου υλικού στην ιστοσελίδα μας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που παραπέμπεται από την δική μας.
 3. Πνευματική ιδιοκτησία, λογισμικό, περιεχόμενο
  Τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού και περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε εσάς στην ιστοσελίδα αυτή ή μέσω αυτής παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας Theshoerepairshop Συλλελιάδης Παντελής ή στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε, να προβάλετε περιεχόμενο που παρέχεται, αποκλειστικά για την δική σας προσωπική χρήση. Δεν σας επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, χειραγωγήσετε, διανέμετε, να αναπαράγετε σε οποιαδήποτε μορφή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αντίγραφο του περιεχομένου που παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση.
  Δεν θα προβείτε σε τροποποίηση, μετάφραση, αναπαραγωγή, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά τεκμήρια που παρέχονται από την Theshoerepairshop
  ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της.
 4. Εγγραφή
  Α. Είσοδος στην ιστοσελίδα www.theshoerepairshop.gr
  Για να εισέλθετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε εισάγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
  Β. Όροι χρήσης
  Η υπηρεσία της Theshoerepairshop, μπορεί να απορριφθεί για συγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι δεν σέβονται τους όρους χρήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο λογαριασμός μπορεί είτε να μπλοκαριστεί ή να διαγραφεί από την Theshoerepairshop. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός μπλοκαριστεί ή διαγραφεί τότε ο λογαριασμός αυτός δεν έχει την άδεια να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ξανά εκτός και αν επιτραπεί από την Theshoerepairshop.
  Γ. Προσωπικές πληροφορίες
  Ο χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που εισάγει στην ιστοσελίδα μας.
  Οι προσωπικές πληροφορίες πρέπει να είναι αληθείς, δεν θα πρέπει να παραπλανούν τα υπόλοιπα μέλη, θα πρέπει να υπόκεινται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανένα ιό ή άλλα προγράμματα τα οποία μπορεί να βλάψουν την ιστοσελίδα μας.
 5. Όροι πώλησης
  Πραγματοποιώντας μια παραγγελία διατίθεστε να αγοράσετε ένα προϊόν που υπόκειται στους ακόλουθους όρους. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην διαθεσιμότητα και επιβεβαίωση της τιμής της παραγγελίας.
  Οι ώρες αποστολής ενδέχεται να ποικίλουν σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά τις ώρες παράδοσης υπόκεινται σε οποιαδήποτε καθυστέρηση που προκύπτει από την καθυστέρηση της μεταφορικής εταιρείας ή από ανωτέρα βία για την οποία δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι. Παρακαλείσθε να ελέγξετε τις πληροφορίες παράδοσης για περαιτέρω λεπτομέρειες.
  Για να συνεργαστείτε με την Theshoerepairshopθα πρέπει να έχετε τη νομική ιδιότητα σύμφωνα με τους νόμους του αστικού δικαίου δηλαδή να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να μην είστε υποκείμενος σε δικαστική υποστήριξη προς το συμβόλαιο πώλησης. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται παραγγελίες από κηδεμόνες των προσώπων άνευ νομικής ιδιότητας. Η Theshoerepairshop, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα πραγματοποιείτε από εσάς. Εάν η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα της πλευράς με την οποία έχετε συνεργαστεί. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι όλες οι λεπτομέρειες τις οποίες παρέχετε σε εμάς είναι αληθείς και ακριβείς, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας η οποία χρησιμοποιείται για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να καλύψουν το κόστος των προϊόντων.
  Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία απαιτούνται τα ακόλουθα:
      Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή
      Η άνευ όρων αποδοχή των όρων συναλλαγής, για το αντικείμενο προς πώληση, την ποσότητα, την τιμή συμπεριλαμβανομένου των φόρων και λοιπών εξόδων, την ίδια την συναλλαγή, την ώρα και τον τόπο παράδοσης.
      H άνευ όρων αποδοχή αυτών των όρων χρήσης οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύνταξης του συμβολαίου. Η αποδοχή των παραπάνω προκύπτει επιλέγοντας την επιλογή “Αποδέχομαι του όρους” που δίνεται από την ιστοσελίδα σε όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται.
  Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από την ενδιαφερόμενη πλευρά και περιλαμβάνει την δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας, του συστήματος Paypal, του συστήματος Viva Payments ή της αντικαταβολής. Μόνο εκείνες οι πιστωτικές κάρτες που εμφανίζονται ως επιλεγμένες στο σύστημα παραγγελίας της ιστοσελίδας μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
  Μια παραγγελία αποτελεί ένα συμβόλαιο εξ’ αποστάσεως που υπόκειται στην σχετική νομοθεσία (Άρθρο 4 Σ.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε).
  Α. Το συμβόλαιο μας
  Όταν πραγματοποιήσετε μια παραγγελία θα λάβετε ένα αναγνωριστικό ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την απόδειξη της παραγγελίας σας. Αυτό το μήνυμα θα είναι μόνο αναγνωριστικό και δεν θα αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την αγορά των αγαθών δεν θα κατοχυρωθεί έως ότου η πληρωμή σας έχει εγκριθεί από εμάς και έχουμε χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας.
  Β. Τιμές και διαθεσιμότητα
  Ενώ προσπαθούμε και διασφαλίζουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές και τιμές οι οποίες προβάλλονται από αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, τυχόν λάθη ενδέχεται να προκύψουν. Εάν εντοπίσουμε τυχόν λάθη στις τιμές των προϊόντων τα οποία είχατε παραγγείλει θα σας ενημερώσουμε για αυτό, το συντομότερο δυνατό, δίνοντας σας την επιλογή να επιβεβαιώσετε ξανά την παραγγελία σας, στην σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία άκυρη. Εάν ακυρώσετε και έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο λάθους, προτείνουμε προτού να ολοκληρώσετε την αγορά να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που οι τιμές ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ξεπερνούν τα όρια του συνηθισμένου και λογικού.
  Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Αυτές οι τιμές σχετίζονται με τις τιμές που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας. Έξοδα αποστολής θα χρεωθούν επιπλέον. Τέτοιου είδους χρεώσεις προβάλλονται ξεκάθαρα, όπου είναι εφαρμόσιμο, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος.
  Σε καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να διεξάγουμε ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, ως μέρος των δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρείας, οι οποίες θα ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα και μόνο για αγορές διαμέσου της ιστοσελίδας μας www.theshoerepairshop.gr .
  Οι υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν τυπογραφικά ή άλλα λάθη, ανακρίβειες και μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένες ή τωρινές. Για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλήψεις και να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε να ολοκληρώσουμε παραγγελίες που ίσως πραγματοποιηθούν βάσει πληροφοριών που ενδεχομένως περιέχουν λάθη, ανακρίβειες ή εκπρόθεσμες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, όρους πληρωμής ή την πολιτική επιστροφών
  Γ. Πληρωμές
  Κατόπιν παραλαβής της παραγγελίας σας, διεξάγουμε προεξουσιοδοτημένο έλεγχο στην κάρτα πληρωμής σας για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να εκπληρωθεί η συναλλαγή. Τα προϊόντα δεν θα αποσταλούν έως ότου αυτός ο έλεγχος ολοκληρωθεί. Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόλις γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας. Η παραγγελία σας συνοδεύεται με απόδειξη πώλησης. Κάθε τιμή προϊόντος περιλαμβάνει ΦΠΑ (24%).
  Φόροι τελωνείου μπορεί να ισχύσουν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Στον πελάτη-εισαγωγέα θα ζητηθεί να πληρωθεί αυτός ο φόρος κατά την παράδοση. Η ιστοσελίδα www.theshoerepairshop.gr δεν είναι υπεύθυνη για αυτό το επιπρόσθετο κόστος.
  Δ. Εκπτωτικά κουπόνια
  Εκπτωτικά προωθητικά κουπόνια – Κατά καιρούς μπορεί να προσφέρουμε προωθητικά εκπτωτικά κουπόνια τα οποία μπορεί να ισχύουν προς ανταμοιβή συγκεκριμένων αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί διαμέσου αυτής της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης που σχετίζονται με οποιοδήποτε εκπτωτικό κουπόνι θα διευκρινιστούν την περίοδο της έκδοσης τους.
 6. Εφαρμόσιμη νομοθεσία και άλλες διατάξεις
  Οι όροι χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή θα πρέπει να διέπεται από την Εθνική νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων η οποία κρίνεται αντίθετη με το παραπάνω νομικό πλαίσιο θα παύει να είναι σε ισχύ, θα αφαιρείται από την παρούσα διάταξη και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα άλλων όρων. Αυτό αποτελεί την ολοκληρωτική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.theshoerepairshop.gr και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών και αυτό μόνο τους δεσμεύει. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και να αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εκτός και αν είναι διατυπωμένη γραπτώς και αν ενσωματωθεί σε αυτήν.
  Δια του παρόντος είναι κατηγορηματικά αποδεκτό ότι διαφωνίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή αυτών των όρων και τη γενική χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη-χρήστη εάν δεν επιλυθούν φιλικά θα διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και εμπίπτει στην δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.
  Όλες οι συναλλαγές που διεξάγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα www.theshoerepairshop.gr διέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και την προστασία δεδομένων, την προστασία καταναλωτών και τα συμβόλαια εξ’ αποστάσεως.
 7. Επικοινωνία
  Είμαστε πάντα στην διάθεση των πελατών μας ακόμη και αν πρόκειται για παράπονα. Είμαστε πάντοτε ευγνώμονες για οποιαδήποτε στιγμή περνάτε παρέχοντας μας την γνώση που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Θα θέλαμε να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας και να μας προτείνετε στους φίλους και συγγενείς σας. Εάν έχετε τυχόν απορίες ή προτάσεις βελτίωσης για αυτή την δήλωση ή εάν θέλετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με κάποιο υπάλληλο της εξυπηρέτησης πελατών της ομάδας Theshoerepairshop, οι οποίοι θα χαρούν να απαντήσουν οποιαδήποτε ερώτηση έχετε.
  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@theshoerepairshop.gr

Πλήρη Στοιχεία Εταιρίας
Theshoerepairshop
Συλλελιάδης Παντελής
Α.Φ.Μ.: 147424779
Δ.Ο.Υ.: Α Θεσσαλονίκης
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142967605000 
Τηλ: +30 2315 535181
Έδρα: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54626
Ελλάδα